خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ درآمدزایی بالای صنعت گردشگری در جهان، فعالان این صنعت را به سمتی برده که تمامی پتانسیل‌های موجود برای توسعه این این صنعت و جذب توریست بیشتر را به کار گیرند. امکان اقامت در ابنیه تاریخی نیز از مهمترین پتانسیل‌هاست که مورد توجه واقع شد و استقبالی روزافزون به دنبال داشت.
در ایران نیز به تبع الگوهای توسعه جهانی تجهیز و راه‌اندازی ابنیه تاریخی برای تبدیل به یک واحد اقامتی رونق گرفت اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب را درازی دارد. چراکه هنوز اقامت در هتل‌ها سنتی و خانه‌های تاریخی سهم اندکی از بسته‌های سفری را به خود اختصاص می‌دهند. سوال حاضر به این منظور طرح شده تا میزان تمایل گردشگران برای اقامت در هتل‌های سنتی یا خانه‌های بومی و محلی را رصد کند.
به عنوان یک گردشگر هتل‌های لوکس را در سفر برای اقامت می‌پسندید یا خانه‌های تاریخی؟