دوستداران فرهنگ و طبیعت و نیز علاقه‌مند به گردشگری در برخی شهرها و روستاها و یا در ییلاق‌ از ترکمن‌صحرا تا دشت مغان، در گرمه و یا کاشان و در کویر اطراف یزد از معماری بومی خود استفاده کرده و خانه‌ای را مهیا کرده‌اند تا از گردشگران داخلی و خارجی پذیرایی کنند و با این کار نه تنها خانه‌ی خود بلکه فرهنگ و آداب و رسوم خویش را نیز حفاظت کنند. 

خانه‌های بومی زمینه‌ای خواهند بود تا ایرانیان با فرهنگ دیگر اقوام آَشنا شوند و خارجیان مهمانپذیری را که شاخص گردشگری ایران است در خانه ایرانی از نزدیک تجربه کنند.