خبرگزاری میراث فرهنگی ـ برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد به منظور افزایش آگاهی توریست‌ها از توان بالقوه خود در مشارکت در توسعه پایدار صنعت گردشگری کمپین ویژه‌ای با عنوان گذرنامه سبز راه اندازی کرده است


خبرگزاری میراث فرهنگی ـ برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد به منظور افزایش آگاهی توریست‌ها از توان بالقوه خود در مشارکت در توسعه پایدار صنعت گردشگری کمپین ویژه‌ای با عنوان گذرنامه سبز راه اندازی کرده است.
کمپین جهانی «گذرنامه سبز» که در راستای توسعه تورسم پایدار برای تسریع تحولات به سوی تولید و مصرف پایدار طبق آخرین نشست جهانی توریسم پایدار در سال 2002 ژوهانسبورگ طراحی شده، نخستین‌بار در نمایشگاه توریسم آلمان راه‌اندازی شده و هم اکنون دارای وب سایت مستقلی با همین عنوان به ده‌ها زبان زنده دنیاست.
توجه به آثار و عواقب منفی توریسم و سفر بر مقاصد توریستی و تلاش برای کاهش این عوارض از مهم‌ترین هدف‌های مورد نظر در برگزاری این کمپین جهانی است.
در سایت ویژه این کمپین تاکید شده است که گذراندن اوقات فراغت ما که با هدف‌های مختلف نظیر تفریح و سرگرمی یا کشف افق‌های نو و یا دیدار با مردمانی دیگر با فرهنگ و روش‌های متفاوت و یادگیری انجام می‌گیرد همیشه اثرات منفی بر مقاصد توریستی و سکنه بومی آن دارد ولی اغلب ما از این عوارض و عواقب زیست محیطی آن در سطح جهان به ویژه تغییرات اقلیمی آگاهی ناچیزی داریم.
بنابراین هدف از طراحی این کمپین و سایت ویژه آن آشنایی با توان بالقوه مسافران با اعمال و فعالیت‌هایی است که می‌تواند سبب تقویت توریسم پاسخگو شود.
فعالیت‌های این کمپین در بخش‌های مختلفی سازمان‌دهی شده است که عمدتا شامل انتخاب مقاصد توریستی و نحوه سفر و روش‌های مسافرت به گونه‌ای است که تمام اهداف اعلام شده در مقوله‌هایی چون توریسم پاسخگو، توریسم پایدار، توریسم اکو محور، توریسم اخلاق‌گرا، تجارت عادلانه و عبارت‌هایی نظیر آن باشد که هدف واحد همه آن‌ها شامل حمایت از محیط زیست و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاصد توریستی باشد که مسافران به آن جا سفر می‌کنند.
در این وب سایت تاکید شده است که هدف از اعمال این برنامه صرفا هدف‌های زیست محیطی نیست بلکه توسعه اقتصادی، اجتماعی مردم و سکنه مقاصد توریستی که اغلب میزبان گروه‌های بی‌شمار توریست هستند نیز از مهم‌ترین هدف‌های طراحان و برگزار کنندگان این کمپین است.