توریسم براساس آمار سازمان جهانی جهانگردی چهارمین فعالیت مهم اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. حدود 10 درصد تولید ناخالص و 10 درصد اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است


توریسم براساس آمار سازمان جهانی جهانگردی چهارمین فعالیت مهم اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. حدود 10 درصد تولید ناخالص و 10 درصد اشتغال دنیا را به خود اختصاص داده است.

عوامل متعددی در روند رشد شتابات صنعت جهانگردی نقش بازی می کنند. به همین دلیل شاهد این هستیم که کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره بیشتری از درآمدهای ناشی از جهانگردی نصیب خود می‌کنند. کشورهای در حال توسعه در حال حاضر اگرچه روند رشد سریعی را در پیبش گرفته اند، اما هنوز سهم اندکی از درآمدهای جهانگردی را به دست می‌آورند.

این فعالیت مهم اقتصادی نسبت به تغییر تحولات اجتماعی و سیاسی بسیار حساس استو به عبارتی هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی حجم جریان جهانگردی دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این میان یکی از موضوعات مهمی که می تواند اثرمستقیم بر روند توسعه گردشگری و جهانگردی داشته باشد، امنیت است.
موضوع امنیت موضوع بسیار گسترده و متنوعی است که از ابعاد مختلف می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.

یکی از ابعادی که در مطالعات مربوط به گردشگری بسیار اهمیت دارد موضوع احساس امنیت است که به اعتقاد متخصصین از امنیت دارای اهمیت بیشتری است.

یکی از موضوعاتی که در نیم قرن اخیر در شاخص امنیت گردشگری اثر منفی داشته است، مسئله تروریسم است.

دنیای آرام جهانگردی از دهه 70 به این سو شاهد حوادث ناامن کننده تروریستی از قبیل هواپیما ربایی، آدم ربایی، حمله به هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و حمله توریستها بوده است. موضوعی که شاید کمتر کسی این احتمال را می داد که این موضوع به شدت رشد کند.

این فعالیت ها اغلب باعث احساس عدم امنیت در جهانگردان شده و انتخاب مقصدهای مسافرت را برای جهانگردان در ذهن جهانگردان جهان ایجاد کرده است.

نکته قابل توجه اینکه ازده ها عملیات تروریستی که در ارتباطات با جهانگردی به طور مستقیم و غیر مستقیم رخ داده است، تنها دو مورد در کشورهای توسعه یافته بوده و بقیه آن در کشورهای در حال توسعه بوده است.

کشورهایی مانند مصر، اندونزی، تونس، کنیا، ایران، عراق، افغانستان، هند، بیشترین آسیب را از حملات تروریستی دیده‌اند و در برخی از این عملیات تروریستی تعداد زیادی جهانگرد قربانی شده اند.

فعالیت‌های تروریستی را با توجه به اهداف سیاسی، آزادی خواهی، ایدئولوژیکی اتفاق می‌افتد و هدف اصلی آن جهانگردان نیستند.

اما با توجه به حساسیت جهانگردان به امنیت جریان‌های جهانگردی به شدت تحث تاثر قرار می‌دهد. نمونه بارز آن عملیات تروریستی 11 ستامبر در ایالات متحده آمریکا که توسط القاعده با هواپیما ربایی منجر به تخریب مراکز تجاری این کشور شد. وضعیت جهانگردی کل جهان را به شدت تحت تاثیر قرار دارد و بحران وسیل در بخش های مختلف جهانگردی ایجاد کرد.

این مسئله از ابعاد مختلف روی صنعت جهانگردی تاثیر گذاشت.

الف: اغلب جهانگردان به دلیل احتمال وقوع عملیات مشابهی در هواپیماهای مسافربری از سفرهای همراهی اجتناب کردند.

ب:جهانگردان غربی به دلیل ترس از مورد حمله قرارگرفتن توسط گروه القاعده سفرهای خود به کشورهای در حال توسعه مسلمان را لغو کردند.

ج: کشورهای غربی با جهانگردان مسلمان و جهان سومی وارده به کشور خود برخورد مناسبی نداشتند و حتی اجازه ورود به آنها نمی داند.

این موارد باعث رکورد صنعت جهانگردی و بحران بزرگ جهانگردی در کل جهان را سبب شد.

عملیات تروریستی که هدف اصلی آن جهانگردان است. در این عملیات تروریستی جهانگردان و تاسیسات جهانگردی مورد هدف قرار می‌گیرد. مانند انفجار هتل‌ها، مراکز تفریحی، باشگاه‌ها، مراکز ساحلی و حمله به وسیله نقلیه جهانگردان، حمله مستقیم به جهانگردان و ردبودن جهانگردان است.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص مکانی و موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی و اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از کشورهایی بود که بارها مورد تهاجم و هدف عملیات تروریستی بوده است. در این میان مراکز پیرامونی و حاشیه ای به دلیل عقب افتادگی اقتصادی، تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی، مذهبی معمولا مورد توجه گرو‌ه‌های تروریستی که توسط بیگانگان نیز حمایت می‌شوند قرار می گیرد.

نکته مهم این است که در اغلب عملیات‌های تروریستی مردم بی دفاع و یا مسئولین قربانی شده اند و در مواردی نیز شاهد حمله به توریستها در نواحی شرقی کشور به خصوص سیستان و بلوچستان بوده ایم.

منطقه جنوب شرق کشور به عنوان یک منطقه مهم و چالش زا از گذشته مورد توجه گرو‌ه‌های مخالف و بیگانگان بوده است. این استان از نظر شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی جزو کشورهای محروم کشور بوده است. ساکنین آن پیرو اهل سنت بوده و از نظر فرهنگی نیز با بقیه بخش‌های کشور متفاوت است.

انعکاس اخبار تروریستی در هرگوشه کشور به شدت جریان جهانگردی ورودی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند جنوب شرق کشور به عنوان هرچند جنوب شرق کشور به عنوان معتمد مهم جهانگردی شناخته نمی‌شود. اما اتفاقات این منطقه کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه مهم است باید توجه داشت که توسعه اقتصادی و توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه مناطق توسعه یافته نمی‌توانند از درآمدهای جهانگردی بهره ببرند.

هرچند جهانگردی را به عنوان سیاستی برای فقرزدایی معرفی کرده اند، اما متاسفانه فقدان سیاست‌های برنامه‌ریزی کارآمد و موثر در مناطق پیرامونی نتوانستند زمینه را بر حضور جهانگردان داخلی و خارجی فراهم نماید و این مناطق در ذهن جهانگردان به عنوان معتمدهای ناامن جلوه می کنند.