دانشمندان و محققان علوم طبیعی استرالیا هشدار دادند :تخریب و چروکیدگی انبوه توده های مرجانی در نواحی واقع در شمال اسپانیا که براثر تغییرات آب و هوایی رو به افزایش دارد نه تنها ذخایر طبیعی بزرگترین عجایب مرجانی جهان را نابود می کند بلکه بیش از 37 میلیارد دلار خسارت نیز به توریسم این کشور وارد می کند

رئیس بنیاد صخره های بزرگ مرجانی طی گزارشی علمی که با عنوان «فراخوان برای بیدار باش» منتشر کرده است، هشدار داد که مطالعات جاری خبر از تهدیدی جدی بر اثر تغییرات آب و هوایی می دهد.


 نتایج تحقیقات اخیر دربرآورد خسارت ها درصورت ادامه روند مداوم تخریب مرجان های دریایی، نشان داده است که زیان های مالی نه تنها در منابع طبیعی که سبب ازدست دادن بیش از نیمی از توریست هایی خواهد شد که هر سال برای دیدن صخره های مرجانی به استرالیا سفر می کنند. 

وضعیت چروکیدگی در مرجان های دریایی که مدتی است در سراسر نواحی اقیانوسی جهان آغاز شده براثر افزایش دمای آب و افزایش میزان نمک در آب دریاهای جهان رخ می دهد که تاثیر مستقیمی بر مرجان های دریایی و شرایط زیستی آن ها دارد.

 

ادامه این روند حتی برای یک ماه می تواند به مرگ بسیاری از مرجان ها بینجامد که یکی از مهمترین عوارض شناخته شده از تغییرات آب و هوایی است.

 

دکتر شوبرت می افزاید:« ارزش مالی صخره های مرجانی تنها در منطقه کارینز بالغ بر 17.9 میلیارد دلار طی 100 سال گذشته بوده است که درصورت تخریب این صخره های طبیعی و جانوری 90 درصد از کل این درآمد ازدست خواهد رفت.
این اعداد و ارقام تصویر آزار دهنده ای از آینده، هم برای صنعت توریسم و هم برای جماعت های محلی که مستقیما به ادامه حیات این ذخایر طبیعی وابسته هستند، درپیش چشم ما ترسیم می کند.»

 

به گفته شوبرت اگر روند انتشار گازهای گلخانه ای همچنان ادامه یابد صخره های مرجانی استرالیا که در زمره میراث جهانی یونسکو ثبت شده به طور شدیدی تخریب خواهند شد.
اما نکته مخاطره آمیز این جاست که روند تغییرات آب و هوایی که هم اکنون رخ داده بسیار سریع تر از روندی است که توسط دانشمندان پیش بینی شده است.