با سلام به همه ی دوستان از این به بعد قصد دارم هر هفته به معرفی یک کتاب در مورد جهانگردی و توریسم بپردازم و کتاب این هفته

جغرافیای جهانگردی و برنامه‌ریزی اوقات فرغت
مؤلف: دکتر مهدی قرخلو
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
چاپ: اول – 1386

شرح در ادامه مطلب

  لازم به ذکر است این کتاب، در 221 صفحه، به شمارگان هزار نسخه و با قیمت 27000 ریال منتشر شده است و در اختیار علاقه‌مندان، اساتید و دانشجویان رشته‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم قرار دارد.ح/الف


«جهانگردی» به دلیل وسعت عملیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به آن نه تنها یک امر محلی و ملی بلکه موضوعی منطقه‌ای و بین‌المللی است و لذا نیازمند سازمان دهی و مدیریتی خلاق است. این کتاب، سعی دارد در محیط‌های مختلف جغرافیایی، دستیابی به توریسم پایدار، حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت را مورد کنکاش قرار داده و در نهایت از مجموع یافته‌های خود برای توسعه پایدار جهانگردی و افزایش میزان گردشگران در ایران الگوها و راهکارهایی را ارایه دهد.
کتاب حاضر در هشت فصل تنظیم و تدوین شده است که در فصل اول به توریسم و مفاهیم جغرافیایی جهانگردی پرداخته شده است. در فصل دوم، عوامل جغرافیایی اعم از جغرافیای طبیعی و انسانی در ارتباط با پدیده‌های گردشگری مورد کنکاش قرار گرفته است. فصل سوم، به روند و عوامل توسعه صنعت توریسم پرداخته است. توسعه فعالیتهای خدماتی – رفاهی جهانگردی در فصل چهارم بیان شده است. در فصل پنجم نقش برنامه‌ریزی در توسعه جهانگردی و اهمیت آن مطرح شده است. کانون‌های عمده‌ی جهانگردی جهان از دست آورده‌های فصل ششم می‌باشد. در فصل هفتم اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردشگری بیان شده است و در نهایت در فصل هشتم فعالیت‌های جهانگردی در ایران مورد بررسی قرار گرفته که با مطرح کردن چالش‌های پیش روی گردشگری خاتمه پیدا کرده است